Luyện làm lắm lờ

Thảo luận trong 'Thơ văn hài' bắt đầu bởi chuong_vespa_bl, 1 Tháng 8 2012.

 1. (Lượt xem: 910)

  Lưỡi lè lắc léo lã lơi
  Lòng luôn lương lẹo lựa lời lẳng lơ
  Luôn luôn lật lọng lập lờ
  Lí la lí lắc líu lo la làng
  Lên lầu lá liễu lâng lâng
  lòng luôn lưu luyến,lỡ làng lẽ loi
  Lắc lư lầm lủi lặng lời
  Lết lê lây lất lý lơi lấp lòng
  Lều loan lấp lánh lưới "nói bậy nhé""nói bậy nhé""nói bậy nhé"g
  Lắm lời lã lướt ló lòng lố lăng
  Lạ lùng lòn lách lẹ làng
  Làu làu leo lẻo lời lan lộ lời
  Lấm la lấm lét liếc lơi
  Lái lời lanh lảnh lòng lòi lâm ly
  Lơ lơ lãng lãng liệng ly
  Lượn lờ lạc lõng lầm lì lệ lăn
  Lá lay lặn lội lên làng
  Lưỡi lam lá liễu lần lần lận lưng...!!!
  Lỗi lầm lã lướt lẫy lừng
  Lao lòng lao lực lạnh lùng lủi lui...
  Ku Chì thích bài này.
 2. Facebook comment - Luyện làm lắm lờ

Chia sẻ trang này