Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
Baby bắn súng Baby bắn súng :sungbaby:
Bắt tay Bắt tay :battay:
Buồn Buồn :(
Bye bye Bye bye :-h
Cảm động Cảm động :camdong:
Cho em xin Cho em xin :choemxin:
Cốc đầu Cốc đầu :cocdau:
COn lạy hồn COn lạy hồn ^:)^
Cười Cười :) :-) (:
Cười khúc khích Cười khúc khích ;))
Cười lăn lộn Cười lăn lộn =))
Cười lớn Cười lớn :))
Cười nhăn răng Cười nhăn răng :D
Cười đau bụng Cười đau bụng :cuoidaubung:
Dễ thương Dễ thương :dethuong:
Er... what? Er... what? o_O O_o o.O O.o
Hãnh diện Hãnh diện :hanhdien:
Hoan hô Hoan hô :hoanho:
Khó hiểu Khó hiểu :| :-|
Khóc lớn Khóc lớn :((
Là sao ta Là sao ta :lasaota:
Lè lưỡi Lè lưỡi :p :P :-p :-P
Mad Mad :mad: >:( :@
My hero My hero :myhero:
Ngầu Ngầu :cool: 8-)
Nháy mắt Nháy mắt ;) ;-)
Nựng má Nựng má :nungma:
Ôm cái nào Ôm cái nào >:D<
Tặng hoa Tặng hoa :tanghoa:
Tát vỡ mồm Tát vỡ mồm :tatvomom:
Tốt nghiệp Tốt nghiệp :totnghiep:
Tự kỷ Tự kỷ :tuky:
vespa vespa :y67:
Vỗ tay Vỗ tay :votay:
Wow! Ngạc nhiên chưa! Wow! Ngạc nhiên chưa! :wow:
Đá lông nheo Đá lông nheo ;;)
Đa tạ Đa tạ :data:
Đánh trống lãng Đánh trống lãng :-\\ :-//
Đồng ý 2 tay Đồng ý 2 tay :-bd