Điểm thưởng dành cho vechaibaclieu

 1. 100
  Thưởng vào: 2 Tháng 3 2013

  Bạn đã đăng 100 bài viết! Hãy phát huy hơn nữa!

  Bạn đã đăng 100 bài viết lên diễn đàn. Tặng bạn thêm 100 điểm thay lời cảm ơn! Hãy cố gắng phát huy thêm nữa nhé bạn! :)

 2. 30
  Thưởng vào: 2 Tháng 3 2013

  Bạn đã đăng 50 bài viết! Hãy phát huy hơn nữa!

  Bạn đã đăng 50 bài viết lên diễn đàn. Tặng bạn thêm 30 điểm thay lời cảm ơn! Hãy cố gắng phát huy thêm nữa nhé bạn! :)

 3. 500
  Thưởng vào: 2 Tháng 3 2013

  Tuyệt vời!!! Bạn đã nhận được 300 lượt thích rồi!

  Các bài viết của bạn đã được 300 lượt thích rồi. Thay mặt BQT gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của bạn trong thời gian qua! Người Bạc Liêu rất cần những người năng động & tích cực như bạn! Hãy cố gắng phát huy hơn nữa bạn nhé! ;) BQT gửi tặng đến bạn 500 điểm. Chúc bạn luôn may mắn & thành công trong cuộc sống!

 4. 100
  Thưởng vào: 2 Tháng 3 2013

  Chúc mừng! Bạn đã được 100 lượt thích rồi!

  Các bài viết của bạn đã được 100 lượt thích rồi. Thay mặt BQT gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của bạn trong thời gian qua. Người Bạc Liêu rất cần những người năng động & tích cực như bạn! Hãy cố gắng phát huy hơn nữa bạn nhé! ;) BQT gửi tặng đến bạn 100 điểm. Chúc bạn luôn may mắn & thành công trong cuộc sống!

 5. 30
  Thưởng vào: 2 Tháng 3 2013

  Xin chúc mừng! Bạn đã được 50 lượt thích rồi!

  Các bài viết của bạn đã được 50 lượt thích. Gửi tặng bạn 30 điểm và lời cảm ơn bạn vì những bài viết chất lượng! Hãy cố gắng phát huy hơn nữa nhé! ;)

 6. 15
  Thưởng vào: 1 Tháng 8 2012

  30 lượt thích rồi! Cảm ơn bạn vì những bài viết chất lượng!

  Các bài viết của bạn đã được 30 lượt thích. Gửi tặng bạn 15 điểm và lời cảm ơn bạn vì những bài viết chất lượng! Hãy cố gắng phát huy hơn nữa nhé! ;)

 7. 10
  Thưởng vào: 6 Tháng 7 2012

  Bạn đã đăng 30 bài viết! Hãy phát huy hơn nữa!

  Bạn đã đăng 30 bài viết lên diễn đàn. Tặng bạn thêm 10 điểm thay lời cảm ơn! Hãy cố gắng phát huy thêm nữa nhé bạn! :)

 8. 10
  Thưởng vào: 21 Tháng 6 2012

  20 lượt thích rồi! Cảm ơn bạn vì những bài viết chất lượng!

  Các bài viết của bạn đã được 20 lượt thích. Gửi tặng bạn 10 điểm và lời cảm ơn bạn vì những bài viết chất lượng! Hãy cố gắng phát huy hơn nữa nhé! ;)

 9. 10
  Thưởng vào: 13 Tháng 6 2012

  10 lượt thích rồi! Cảm ơn bạn vì những bài viết chất lượng!

  Các bài viết của bạn đã được 10 lượt thích. Gửi tặng bạn 10 điểm và lời cảm ơn bạn vì những bài viết chất lượng! Hãy cố gắng phát huy hơn nữa nhé! ;)

 10. 5
  Thưởng vào: 12 Tháng 6 2012

  Bạn đã có 10 bài viết! Người Bạc Liêu sẽ luôn luôn ghi nhận lòng nhiệt huyết của bạn!

  Bạn đã đăng 10 bài viết. Tặng bạn thêm 5 điểm nữa! Hãy phát huy hơn nữa bạn nhé! ^_^

 11. 5
  Thưởng vào: 11 Tháng 6 2012

  Đã có người thích bài viết của bạn! Hãy phát huy hơn nữa bạn nhé! ^_^

  Đã có người thích bài viết của bạn! Tặng bạn thêm 5 điểm nữa! Hãy phát huy hơn nữa bạn nhé! ^_^

 12. 3
  Thưởng vào: 11 Tháng 6 2012

  Bài viết đầu tiên. Hãy là Người Bạc Liêu bạn nhé! ;)

  Bạn đã đăng bài viết đầu tiên, tặng bạn 3 điểm và danh hiệu New Member! ^_^ Người Bạc Liêu luôn luôn ghi nhận lòng nhiệt huyết của bạn! Hãy là Người Bạc Liêu bạn nhé! ;)