Bạc Liêu: Ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh đối với tôm nuôi năm 2012

Thảo luận trong 'Thủy hải sản' bắt đầu bởi honda67, 10 Tháng 6 2012.

 1. (Lượt xem: 1,422)

  Ngày 05/3/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch số 12/KH-UBND về Kế hoạch phòng chống dịch bệnh đối với tôm nuôi năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  Mục tiêu là nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 mà UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bảo vệ diện tích, năng suất, sản lượng và hiệu quả sản xuất đối với các hình thức nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, nhất là hình thức nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh; Giám sát chặt chẽ tình hình nuôi trồng thủy sản thủy sản, phát hiện nhanh tình hình dịch bệnh, xử lý kịp thời, có hiệu quả các ao tôm bị thiệt hại, khống chế không để dịch bệnh phát tán trên diện rộng; Hướng dẫn người nuôi khắc phục kịp thời diện tích bị thiệt hại, kiên quyết không để đất trống. Từng bước hướng dẫn nông, ngư dân ứng dụng quy trình nuôi tôm bền vững theo qui trình VietGAP để giảm chi phí, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn môi trường, an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản nuôi trồng, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.


  [IMG]
  Thu hoạch tôm sú – Ảnh Thanh Cường

  Để thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch này, UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp. Cụ thể như sau: trong công tác phòng dịch chú trọng việc thông tin, tuyên truyền, thanh kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về nuôi trồng thủy sản và phòng trừ dịch bệnh thủy sản, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và cách phòng trừ dịch bệnh đối với tôm nuôi (về cải tạo ao đầm sau thu hoạch, chọn giống tốt, thời vụ thả giống; phương pháp chăm sóc và quản lý sức khỏe tôm nuôi,...); Quản lý tốt vùng nuôi, cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; sử dụng con giống, các loại thức ăn, thuốc thú y có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về thú y thủy sản. Đối với công tác chống dịch cần chủ động khai báo và điều tra ổ dịch, chuẩn đoán, xét nghiệm bệnh để phát hiện sớm dịch bệnh và có biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời có hiệu quả; Củng cố và kiện toàn Ban Chỉ đạo sản xuất, phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi các cấp, phân công cán bộ bám sát địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi lực lượng tham gia phòng chống dịch, nhất là các địa bàn có diện tích tôm nuôi bị thiệt hại nhiều, tập trung chỉ đạo sớm dập tắt dịch, không để dịch lây lan trên diện rộng.

  Trong công tác tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đã phân giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch cho các đơn vị, Sở, ban ngành:
  Đối với Ban Chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi tỉnh: Phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo triển khai, quán triệt kế hoạch này đến các huyện, thành phố và cơ sở sau khi có quyết định phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác chỉ đạo sản xuất và phòng trừ dịch bệnh đối với tôm nuôi tại các huyện, thành phố và cơ sở; thu thập số liệu, báo cáo đánh giá đúng tình hình, chỉ đạo sát với tình hình thực tế sản xuất và công tác phòng trừ dịch bệnh đối với tôm nuôi trên từng địa bàn huyện, thành phố và cơ sở ( xã, phường, thị trấn).

  Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phòng trừ dịch bệnh đối với tôm nuôi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo sản xuất và phòng chống dịch bệnh tôm tại các huyện, thành phố và cơ sở.

  Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như: Chi cục Nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, Trung tâm giống Nông nghiệp - Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong công tác phòng chống dịch bệnh trên tôm nuôi năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

  Ngoài ra, UBND cũng phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.
  Trần Thanh Thiện - Chi cục Nuôi trồng thủy sản Bạc Liêu

 2. Facebook comment - Bạc Liêu: Ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh đối với tôm nuôi năm 2012

Chia sẻ trang này